Blog > Komentarze do wpisu
Ochrona płazów


Obecnie na całym świecie notuje się spadek liczebności płazów, jest to widoczne zwłaszcza w wysoko uprzemysłowionych krajach Europy. Płazy są zwierzętami o dużej wrażliwości na zmiany środowiska. Szczególnie zagrożone są miejsca ich naturalnego rozrodu - niewielkie zbiorniki wodne, które zanikają lub są przekształcane w wyniku wielu czynników (ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie środowiska, itp.). Wszystkie krajowe gatunki płazów są w Polsce objęte ochroną prawną (na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r.), przy czym żaby: jeziorkowa, wodna i śmieszka tylko w okresie od 1 marca do 31 maja.


Prace przy odtwarzaniu stawów Wiele zbiorników wodnych, stanowiących miejsce rozrodu płazów, wysycha przedwcześnie, uniemożliwiając sukces rozrodczy całych populacji. Zjawiska te wskazują na konieczność podejmowania efektywnych działań ochronnych, mających na celu m.in. zachowanie naturalnych siedlisk występowania płazów oraz ograniczenie śmiertelności tych zwierząt. Dzięki pomocom finansowym możliwe staje się przeprowadzanie działań, mających na celu odtwarzanie najcenniejszych, pod kątem fauny płazów, zbiorników wodnych.
Przykład takiej, zakrojonej na szeroką skalę akcji, oglądać można w okolicach wsi Rosochaty Róg, gdzie odtworzono już pięć "oczek" wodnych, stanowiących miejsce rozrodu, m.in., traszki zwyczajnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki ziemnej i kilku gatunków żab.


Uwaga płazy! Każdej wiosny duże ilości płazów opuszczających zbiorniki wodne po odbyciu godów, giną pod kołami samochodów w trakcie przekraczania dróg. W miejscach, gdzie największe ilości płazów przekraczają szosy ustawiono znaki drogowe z wizerunkiem żaby.

sobota, 17 września 2005, kara-zaba

Polecane wpisy

  • Płazy- salamandry - salamandra plamista

    Salamandra plamista (Salamandra salamandra) osiąga długość od 15 do 30 cm. Na jej czarnym ubarwieniu widnieją żółtopomarańczowe plamy lub pasy. Takie ubarwienie

  • Płazy - salamandry

    Salamandry (Salamandridae) to rodzina płazów bezogoniastych. Znanych jest 39 gatunków salamander. Mają długie, wysmukłe ciało, krótkie nogi i dobrze rozwinięty

  • Płazy - traszki -traszka zwyczajna

    Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) jest zwierzęciem niewielkim (do 10 cm długości) i delikatnym. Ciało jej jest wysmukłe, ogon zwykle nieco dłuższy od tułowi