Blog > Komentarze do wpisu
Płazy -żaby


Żaby (Rana) są płazami o długich, skocznych nogach z dobrze rozwiniętymi błonami pływnymi, posiadają stosunkowo gładką, wilgotną skórę i dobrze rozwinięte błony bębenkowe. Ich długości dochodzą do 30 cm. Zdobycz chwytają wyrzucanym językiem. W Polsce występuje sześć gatunków żab, przy czym żaba wodna uważana jest często za płodnego mieszańca powstałego ze skrzyżowania się żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. Umownie dzieli się żaby na tzw. "zielone" - żaba jeziorkowa (Rana lessonae), wodna (Rana "esculenta") i śmieszka (Rana ridibunda), o zdecydowanie wodnym trybie życia oraz "brunatne" - żaba moczarowa (Rana arvalis), trawna (Rana temporaria) i zwinka (Rana dalmatina), o bardziej lądowym charakterze
sobota, 17 września 2005, kara-zaba

Polecane wpisy

  • Płazy- salamandry - salamandra plamista

    Salamandra plamista (Salamandra salamandra) osiąga długość od 15 do 30 cm. Na jej czarnym ubarwieniu widnieją żółtopomarańczowe plamy lub pasy. Takie ubarwienie

  • Płazy - salamandry

    Salamandry (Salamandridae) to rodzina płazów bezogoniastych. Znanych jest 39 gatunków salamander. Mają długie, wysmukłe ciało, krótkie nogi i dobrze rozwinięty

  • Płazy - traszki -traszka zwyczajna

    Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) jest zwierzęciem niewielkim (do 10 cm długości) i delikatnym. Ciało jej jest wysmukłe, ogon zwykle nieco dłuższy od tułowi