Blog > Komentarze do wpisu
Występowanie płazów


Gromadę płazów tworzy obecnie ok. 2480 gatunków. Mała odporność na zimno ogranicza ich występowanie, chociaż żaba moczarowa żyje także za kołem podbiegunowym. Płazy występują w krajach o klimacie umiarkowanym chłodnym, ale na okres zimy zagrzebują się i zapadają w stan odrętwienia. Jest to związane ze zwolnieniem tempa metabolizmu i zaprzestaniem pobierania pokarmów. Płazy nie występują również na obszarach suchych (gdyż są nieodporne na brak wody) oraz w wodach słonych (kłopoty z osmoregulacją).


Nadwieprzański Park Krajobrazowy:

Na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie prawie wszystkich gatunków (oprócz żaby dalmatyńskiej) naszych nizinnych płazów. Są one objęte całoroczną ochroną gatunkową, z wyjątkiem żaby wodnej, żaby śmieszki i żaby jeziorkowej, chronionych tylko w okresie od l marca do 31 maja. Spośród płazów ogoniastych na wymienionym terenie występuje traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta. W Polsce traszka grzebieniasta jest znacznie rzadsza niż zwyczajna. Na terenie Parku obserwowano ten gatunek w okolicach miejscowości Białka (torfianki) i Milejów (stawy). W Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym stwierdzono także występowanie wszystkich trzech naszych gatunków ropuch (Bufo), które są przedstawicielami płazów bezogonowych. Nad licznymi drobnymi zbiornikami wodnymi terenu Parku można często usłyszeć charakterystyczny głos kumaka nizinnego. Na terenie Parku można również zobaczyć grzebiuszkę ziemną oraz rzekotkę drzewną. Oprócz wymieniowych płazów wśród wielu innych występują również dwa gatunki żab "brunatnych" (moczarowa i trawna) i żab "zielonych" (wodna, śmieszka i jeziorowa).

sobota, 17 września 2005, kara-zaba

Polecane wpisy

  • Płazy- salamandry - salamandra plamista

    Salamandra plamista (Salamandra salamandra) osiąga długość od 15 do 30 cm. Na jej czarnym ubarwieniu widnieją żółtopomarańczowe plamy lub pasy. Takie ubarwienie

  • Płazy - salamandry

    Salamandry (Salamandridae) to rodzina płazów bezogoniastych. Znanych jest 39 gatunków salamander. Mają długie, wysmukłe ciało, krótkie nogi i dobrze rozwinięty

  • Płazy - traszki -traszka zwyczajna

    Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) jest zwierzęciem niewielkim (do 10 cm długości) i delikatnym. Ciało jej jest wysmukłe, ogon zwykle nieco dłuższy od tułowi